Welkom op de portal van Kandinsky College in Nijmegen

Het Kandinsky College is een scholengemeenschap voor vmbo tot en met tweetalig gymnasium. De school bestaat uit vier locaties met elk een uniek karakter. De locatie Malderburchtstraat is een school voor vmbo-t, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo. De locatie Hatertseweg richt zich op alle leerwegen binnen het vmbo (sectoren economie, zorg en welzijn en commercie en dienstverlening). In Molenhoek wordt de sector sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) voor alle leerwegen van het vmbo aangeboden. De Sint-Jorisschool biedt onderwijs op vmbo-t niveau aan leerlingen met een speciale leerbehoefte. Maak een keuze uit deze vier eigentijdse scholen!

Maak een keuze

Kandinsky College Malderburchtstraat 11

School voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium en voor tweetalig gymnasium, atheneum en havo.

Ga naar de website

Kandinsky College Singel 124
6584 BK Molenhoek

VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg voor het intersectorale programma Sport, Dienst- verlening, Recreatie en Veiligheid (SDRV).

Ga naar de website

Kandinsky College Hatertseweg 404
6533 GV Nijmegen

VMBO basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde leerweg en theoretische leerweg voor de sectoren Zorg & Welzijn, Economie en Dienst- verlening & Commercie; MBO-opleiding niveau 2 (VM2).

Ga naar de website

Sint Jorisschool Heijendaalseweg 45
6524 SE Nijmegen

VMBO T en T+ ( gericht op doorstroming naar HAVO 4) voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om binnen een reguliere school met grotere klassen en minder aangepaste individuele zorg te functioneren.

Ga naar de website
Kandinsky College Malderburchtstraat 11
6535 ND Nijmegen
www.kandinskycollege.nl
Kandinsky College Singel 124
6584 BK Molenhoek
www.kandinskymolenhoek.nl
Kandinsky College Hatertseweg 404
6533 GV Nijmegen
www.kandinsky-vmbo.nl
Sint Jorisschool Heijendaalseweg 45
6524 SE Nijmegen
www.stjorisschool.nl